Det gamle Vaterland

Vaterland 1962 Oslo Museum ukjent

Foto: Ukjent/Oslo Museum

Det gamle Vaterland, en bydel som helt har forsvunnet. Et av byens områder som er mest endret. Og fremdeles er området aktuelt i byutviklingen, med byggeprosjekt på Gunerius, mulig høyhus på Lilletorget, påbygging av Oslo Spektrum og Oslo Plaza, kanskje rivning av Galleri Oslo…listen er lang. Hva som blir gjennomført er fortsatt uklart. Diskusjonene går, slik den gjorde på 1970- og 80-tallet, da man hadde revet massevis av gårder, i tillegg til skolen og kirken, men ikke klarte å bli enige om hva som skulle komme. Kjøpesenter med svømmehall og kino? Parkeringshus og kontorer? I mellomtiden lå den store tomten mellom Lilletorget og Jernbanetorget brakk.

 

Vaterlands bebyggelse oppsto ved gradvis oppfylling av Bjørvika 1670-1760. På 1960-tallet sto fremdeles murgårder og 1700-talls bondehandelshus side om side. Bildet her er fra 1962. Byggingen av t-banen er i gang, og i forgrunnen har anleggsarbeidene skavet seg gjennom kvartalene i Vognmannsgata. Fotografen har montert sammen to fotografier og panoramaet gir et godt inntrykk av hvor trang og selvgrodd Vaterland var. På flyfoto og andre bilder ser vi at dette var reelt, ikke et kameratriks. Øverst til høyre i bildet ser vi funkisgården med adresse Lilletorget 1. Den står fremdeles og er et godt referansepunkt når vi skal sammenligne Vaterland før og nå.

 

Det gamle Vaterland er borte, men Byantikvaren har heldigvis fotografert så å si hver eneste gård like før rivning. Bildene er ikke digitalisert og dermed ikke tilgjengelig for andre enn de som fysisk besøker oss. I ukene framover vil vi ta derfor tar dere med gjennom Vaterland gate for gate, og vise fram vårt fotomateriale, fra en bydel som i dag er totalt transformert.

Ny struktur hos Byantikvaren

Vidar Hogne

Byantikvaren har igangsatt et forbedringsprogam for å utvikle etaten.  Som en del av dette endrer vi vil fra 1. oktober inndelingen av fagavdelingene. Vi går fra en geografisk inndeling  Øst/Vest til en Bygningsavdeling og en Planavdeling. Spesialfunksjonene vil være delt mellom avdelingene som tidligere. Eksempelvis vil arkeologene nå  tilhøre Planavdelingen. Her finner dere oversikten over ansatte i den nye strukturen. 

På bildet ser vi fra venstre Vidar Trædal som er avdelingsleder for Bygningsavdelingen. Til høyre Hogne Langset som leder Planavdelingen.

Boken om barneparkene lanseres

Forside

I dag lanseres historieboken om barneparkene!
 
Byantikvaren har skrevet barneparkenes historie. I samarbeid med Omsorgsbygg er viktig kvinnehistorie, samt Oslohistorie og sosialhistorie samlet mellom to permer.
 
Barneparkene starte med parktante Vera Hansen i Frognerparken i 1923. Snart var det parktanter i alle byens parker. Gjerder og hus fikk de ikke før etter krigen, men alle hadde sin faste plass. Dette var kvinner som skapte sin egen arbeidsplass. De drev barneparkene selv, de var selvstendig næringsdrivende i en tid da menn dominerte yrkeslivet. Barneparkene var for og av kvinner, og ga også hjemmeværende mødre frihet noen mer hver dag. Først på 1970-tallet ble parktantene kommunalt ansatt.
 
Barneparkene lå over hele Oslo. Vi vet om 271 stk (ikke alle i drift samtidig). Fram til 2004 var fortsatt mange i drift. I dag er det bare en igjen. Barneparkene var viktige i bybildet, og sammen med lanseringen av boken, er et utvalg parker ført på Gul liste, så de har et vern for ettertiden.
 
Vi er stolte over å ha fått samlet viktig kvinnehistorie som knapt omtalt andre steder. Vi har også fått mange bilder som aldri tidligere er publisert. Tusen takk til alle som har bidratt og hjulpet oss!
 
Boken er et ikke-kommersielt produkt som ikke vil være til salgs i butikkene, men den ligger gratis til nedlastning her.