Oslo/Aker-jubileum – Forstadsbanene

Rolf Thoresen BYARK

De vestlige forstadsbanene er i dag en naturlig del av hele byens t-banenett, men var opprinnelig en viktig del av utviklingen av Vestre Aker. De ble også et fint samarbeidsprosjekt mellom Oslo og Aker. AS Holmenkollbanen hadde åpnet sin bane i 1898 og man ønsket at denne skulle forlenges ned til sentrum. Tunnel ble foreslått som et av alternativene. Kristiania formannskap behandlet saken, og selv om det var diverse diskusjoner underveis, f.eks. om hvor de ulike stasjonene skulle ligge, ble man etterhvert enige. I 1909 behandlet så Aker kommunestyre saken. Byggingen av tunnelen startet i 1912. I mellomtiden hadde Kristianias sporveisnett nådd til bygrensen ved Majorstua og i 1915 ble det holdt en konkurranse om hvem som kunne komme med det beste forslaget om et fremtidig banenett. Kristiania og Aker spoveiskomité samarbeidet så i tiden framover. Plassen tillater ikke detaljer rundt prosessen, men resultatet ble at Sognsvannsbanen, Røabanen og Kolsåsbanen ble bygget. Tunnelen til Nationaltheateret sto ferdig i 1928 og ut på 30-tallet ble det bygget forstadsbaner, og solgt tomter i tilknytning til disse. Mye bebyggelse vokste opp rundt stasjonene og mange er fremdeles knutepunkter i dag. Bildet viser en av de karakteristiske blå vognene som mange husker, fotografert på Kolsås i 1980. Vogn 409 ble utrangert i 1991 og hugget samme år. (Foto:Rolf Thoresen/Oslo Byarkiv)

Det felles eide – Oslo Havn

Kulturreportasjen KunstKunster: Per Krohg (1938) Oslo Havn – Foto: Oslo kommunes kunstsamlinger/ KUL

Gratulerer Oslo kommune med åpningen av utstillingen Det felles eide! Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kunstnernes Hus og Kulturetaten hvor du kan se et spennende utvalg av Oslo kommunes store kunstsamling som er utplassert på 1000 steder i byen til glede for byens borgere.

Utstillingen inneholder fire kunstverk fra Oslo havn. Disse har fått et eget radioprogram der både kunstverkene og havnehistorien profileres. Her trekkes også trådene til dagens byutvikling. Bli med journalist Erik Jacobsen, Kulturetaten og Byantikvaren på dypdykk.

NRK P2 Kulturredaksjonen Kunst

Godt nytt år!

Byantikvaren er tilbake med normale åpningstider denne uken.

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år og gleder oss til å delta i byutviklingen i året som kommer! Samtidig oppfordrer vi til bredt engasjement for byens kulturminner og til økt interesse for våre fysiske omgivelser og lokal stedsutvikling i 2018.

5E862B7A-F3E2-4141-B8BB-044A1C22F9FC.jpeg