Åpningstider

NB stengt i sommer

Byantikvarens sentralbord er stengt i sommerukene fra og med 23.6, og åpner igjen den 9. august.

Kundetelefonen er stengt og åpner den 10. august.

Kontoret holdes stengt inntil videre pga pålegg om hjemmekontor.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Resepsjon og arkiv er stengt for personlig oppmøte i Maridalsveien 3.

Åpningstid sentralbord: Sentralbordet er åpent alle dager fra kl. 09:00 til 11:30.

Det er fysisk stengt i Maridalsveien 3.

Åpningstid Kundesenteret: Kundesenteret i Maridalsveien 3 (saksbehandling over disk) er stengt inntil videre for fysisk fremmøte.

Telefontid Kundesenteret:

Telefontiden opprettholdes som vanlig tre dager i uken: tirsdag-torsdag kl 1230 til 1500 på telefon 959 90 617. Eller send en e-post til postmottak@bya.oslo.kommune.no

Byantikvaren har for tiden et betydelig etterslep av byggesaker, og du må dessverre regne med lang ventetid før du får svar på henvendelser til vårt postmottak. Årsakene til dette er både at antallet skriftlige henvendelser har økt som en følge av at vårt publikumsmottak er stengt (se nedenfor), og overgangen til et nytt arkiv/saksbehandlingssystem i november 2020. Vi forsøker å svare alle private tiltakshavere innen 12 uker, men i enkelte tilfeller kan det gå noe lenger tid. Vi jobber med tiltak for å bedre situasjonen, og håper vi kan redusere saksbehandlingstiden fram mot sommeren.

Vi gjør også oppmerksom på at på grunn av restriksjonene som følger av covid-19-situasjonen i Oslo, kan Byantikvaren for tiden ikke stille i fysiske møter eller på innendørs og utendørs befaringer. Vi beklager dette!