Åpningstider

Åpningstid sentralbord: Sentralbordet er åpent alle dager fra kl. 09:00 til 11:30.

Det er fysisk stengt i Maridalsveien 3.

Åpningstid Kundesenteret: Kundesenteret i Maridalsveien 3 (saksbehandling over disk) er stengt inntil videre for fysisk fremmøte.

Telefontid Kundesenteret:

.

Telefontiden opprettholdes som vanlig tre dager i uken: tirsdag-torsdag kl 1230 til 1500. 

For tiden har Byantikvaren svært stor saksmengde, og covid-19-situasjonen i Oslo bidrar også til ytterligere forsinkelser. Vi er pålagt å prioritere saker som kommer til oss fra Plan- og bygningsetaten og andre offentlige aktører, og lovpålagte oppgaver som søknader om dispensasjon fra fredning i medhold av kulturminneloven. Vi må derfor varsle at henvendelser om forhåndsuttalelser i nye bygge- og rivesaker kan få en saksbehandlingstid på opptil 12 uker. Pr. desember 2020 er estimert saksbehandlingstid 8-10 uker.

Vi gjør også oppmerksom på at på grunn av restriksjonene som følger av covid-19-situasjonen i Oslo, kan Byantikvaren for tiden ikke stille i fysiske møter og kun på enkelte utendørs befaringer.

Resepsjon og arkiv er stengt for personlig oppmøte i Maridalsveien 3, men sentralbordet er åpent for telefoner fra 09:00 til 11:30 alle hverdager.

Saksbehandling over disk med personlig oppmøte er stengt inntil videre. Telefontiden opprettholdes som vanlig tre dager i uken: tirsdag-torsdag kl 1230 til 1500.