Åpningstider

Hele etaten er i karantene til og med 26. mars. Deretter vil alle sammen ha hjemmekontor og driften være basert på digitale løsninger. Alle interne og eksterne fysiske møter er avlyst. Vi vil så langt det er mulig drive saksbehandling via elektroniske hjelpemidler, med de begrensninger som følger av at en del ansatte har ansvaret for barn.

Saksbehandling over disk med personlig oppmøte er stengt inntil videre. Telefontiden opprettholdes som vanlig tre dager i uken: tirsdag-torsdag kl 1230 til 1500.

Har du en enkel byggesak, som møter de vanlige kriteriene for saker som kan løses i publikumsmottaket, så kan du sende inn dokumentasjon til postmottak@bya.oslo.kommune.no, og merke eposten med «Publikumsmottak» i emnefeltet. Byantikvaren vil prioritere disse sakene på vår ukentlige saksbehandlerdugnad.