Åpningstider

NB

Byantikvarens sentralbord holder stengt fra 3.desember t.o.m. 8.desember.

Åpningstid sentralbord: Sentralbordet er åpent alle dager fra kl. 09:00 til 11:30.

Det er fysisk stengt i Maridalsveien 3.

Åpningstid Kundesenteret: Kundesenteret i Maridalsveien 3 (saksbehandling over disk) er stengt inntil videre for fysisk fremmøte.

Telefontid Kundesenteret:

.

Telefontiden opprettholdes som vanlig tre dager i uken: tirsdag-torsdag kl 1230 til 1500. 

Etaten har hjemmekontor og driften være basert på digitale løsninger. Alle interne og eksterne fysiske møter er avlyst. Vi vil så langt det er mulig drive saksbehandling via elektroniske hjelpemidler, med de begrensninger som følger av at en del ansatte har ansvaret for barn.

Resepsjon og arkiv er stengt for personlig oppmøte i Maridalsveien 3, men sentralbordet er åpent for telefoner fra 09:00 til 11:30 alle hverdager.

Saksbehandling over disk med personlig oppmøte er stengt inntil videre. Telefontiden opprettholdes som vanlig tre dager i uken: tirsdag-torsdag kl 1230 til 1500. Siste åpningsdag i kundemottaket før sommeren er 25.juni.