Fredningsstrategi

Riksantikvaren gir faglige føringer for Byantikvaren om forhold knyttet til fredninger. Den overordnete nasjonale fredningsstrategien finner du her:

Riksantikvarens fredningsstrategi

Byantikvaren jobber for tiden med å gjøre denne fredningsstrategien til et arbeidsredskap for forvaltningen i Oslo. Blant annet gjør vi en større gjennomgang av aktuelle fredningsobjekter i byen.