Vigelandsmuseet – fredningsmarkering

Flott førjulstreff og markering av Vigeland-museets fredning i dag under ledelse av museumssjef Jarle Strømodden. Byråd for kultur, Rina Mariann Hansen, og byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang, deltok ved arrangementet i likhet med direktør for Kulturetaten, Hilde Barstad og byantikvar Janne Wilberg som alle sa noen velvalgte ord om betydningen av å ta vare på dette helt spesielle anlegget. Riksantikvaren fredet anlegget tidligere i år. Antikvar Cathrine Reusch fra Byantikvaren i Oslo holdt en interessant omvisning. Byantikvaren takker både Riksantikvaren, Vigelandsmuseet, Kulturetaten og ikke minst Omsorgsbygg for all bistand i forbindelse med fredningen som i hovedsak er utført i regi av Byantikvaren! Vi anbefaler et besøk til denne slepne diamanten av et museumsanlegg!image