Informasjonsark om brannsikring av trapperomsdører lansert

P1110263
F.v. Susanna Björklöf, André Korsaksel, Asle Christensen og Morten Stige.

Det er ikke nødvendig å skifte ut gamle trapperomsdører for å gjøre oppgangen brannsikkert. Byantikvaren har i samarbeid med Brann- og redningsetaten lansert et informasjonsark som med enkle midler viser hvordan dørene kan oppgraderes til godkjent standard.

Aftenpostens artikkel om informasjonsarket kan du lese her.

 

NB informasjonsarket er for tiden under revisjon og er ikke tilgjengelig – oppdatert 07.06.19