Informasjonsark om brannsikring av trapperomsdører lansert

P1110263
F.v. Susanna Björklöf, André Korsaksel, Asle Christensen og Morten Stige.

Det er ikke nødvendig å skifte ut gamle trapperomsdører for å gjøre oppgangen brannsikkert. Byantikvaren har i samarbeid med Brann- og redningsetaten lansert et informasjonsark som med enkle midler viser hvordan dørene kan oppgraderes til godkjent standard. Her finner du informasjonsarket. Se forøvrig fanen “Bygninger – brannvern” for mer informasjon.

Aftenpostens artikkel om informasjonsarket kan du lese her.