Har du funnet noe gammelt?

Steinalderboplass, Gjersrud-Stensrud

Tekst kommer fra arkeologene