Frognerfunkis

Våren……. ble Byantikvarens registrering av funksjonalistisk arkitektur på Frogner avsluttet. Frogner er et område med særlig mye god funkisarkitektur og målet var å føre det beste av denne på Gul liste. På denne måten kan man ta vare på et helhetlig          Prosjektet startet i  og mange bygninger

Når Byantikvaren gjennomfører større prosjekter lages det gjerne et skriftlig materiale som sammenfatter prosjektet. Her finner man også byhistorisk stoff.