Ny kulturminnemelding i Oslo

OB.A7847

Hva skal vi ta vare på i Oslo – og hvordan? Dette skal være temaet for den nye kulturminnemeldingen som politikerne i Oslo skal vedta i 2019. Nå har du sjansen til å fortelle oss hva meldingen bør inneholde. Det er mange små og store fortellinger, parallelle og sammenvevde, som utgjør historien om Oslo som sted og by. Kulturminnene er den beste kilden til opplevelsen av denne historien. De er ressurser for fremtiden som gir kunnskap, forankring og identitetsfølelse, enten det er en gravhaug, et gammelt hus eller en gate. Gamle hus og hager bidrar også til at Oslo er attraktiv som turistmål, arbeidsplass og bosted. Bevaring vil også ofte være en bedre ressurs- og klimaløsning enn å bygge nytt. Hva er viktigst for deg? Hvordan mener du at vi best kan fortelle Oslos historie ved hjelp av kulturminnene?

Innspill merket “kulturminnemeldingen” sendes til postmottak@bya.oslo.kommune.no

Bystyremelding 4/2003:  Kulturminnemeldingen
Bystyrets vedtak av 28.02.2018: Bystyrevedtak Kulturminnemeldingen
Byantikvarens høringsnotat: Høringsnotat kulturminnemeldingen

Korsmo-utsmykning gjenfunnet

Bygdøy Alle 7 montage

Arne Korsmo var en av funksjonalismens største arkitekter i Norge. Sammen med Sverre Aasland sto de han for ombyggingen av 1. etasje i Bygdøy Allé 7 fra boligformål til forretning. Gården ble oppført som ren boliggård i 1891 etter tegninger av en av det sene 1800-tallets fremste murgårdsarkitekter, arkitekt Bernhard Steckmest. Han tegnet hele kvartalet. Korsmo og Aasland fikk oppdraget å transformere første etasje også i Bygdøy Allé 3-5 og bygningsrådet stilte som vilkår for godkjenningen at de to fasadene skulle være tilpasset hverandre. Korsmo var særlig ansvarlig for interiørutsmykningen og hver av de fire forretningene i nr 7 hadde et eget, fargesterkt uttrykk. Disse “dagliglivets utsmykninger” var sårbare for eiernes skiftende behov og derfor er så mange av dem i dag forsvunnet. Utsmykningen i nr 7 trodde man var borte og det er derfor veldig morsomt at de nå er avdekket og skal få komme til heder og verdighet igjen.  Byantikvaren gleder seg til tilbakeføringsprosessen sammen med positive eiere.

Korsmofunn Aftenposten 15.8.2018

Byantikvarens publikumsmottak er sommerstengt fra 22. juni til 7. August. Resepsjonen er åpen mandag til fredag kl. 09:00 til 11:30 i samme tidsrom.

Byantikvaren ønsker alle en god sommer!

Grønland kirke

 

Den amerikanske ambassaden fredet i dag

AA77F5BA-1C82-4336-9048-C0533B83945C.png

Flott fredningsmarkering av Den (tidligere) amerikanske ambassaden i Oslo fra 1959, tegnet av den finsk-amerikanske arkitekten Eero Saariinen. Dette er et høydepunkt i norsk arkitekturhistorie og en bygning av internasjonal klasse. Vi gleder oss til at ny eier tar anlegget i bruk. Takk til Riksantikvaren, eieren og alle gode hjelpere for et hyggelig arrangement! Byantikvaren, som har ført hele saken frem til Riksantikvarens fredningsvedtak, gleder seg over at fredningen er vel i havn! 😊💐🇳🇴 Og så fikk vi komme opp på taket til slutt!

Ros til Byantikvarens medarbeidere for godt arbeid!

Riksantikvarens pressemelding kan du lese her:

RA pressemelding fredning av Den amerikanske ambassaden

Vil du lese mer om det fantastiske bygget anbefaler vi Byantikvarens fredningsvedlegg med mye morsomt stoff:

Den amerikanske ambassaden fredningsvedlegg

 

Fredning av Lallakroken 6 i dag

A1CFD3E5-7D07-4041-A10C-D6B37B8387DDEn super dag på jobben! Så ble Lallakroken 6 – Lalla og Carsten Carlsens hjem – fredet av Riksantikvaren 😊Dette er et helt unikt kunstnerhjem og i realiteten Norges revy- og cabaretmuseum og fredningen danner «kronen» på barnebarnet Vibeke Sæther og hennes mann Gunnars livsverk for å bevare dette. Tusen takk til vertskapet og Riksantikvaren for et flott og veldig hyggelig fredningsarrangement! Og til alle de gode hjelperne! Byantikvaren som har forberedt saken for Riksantikvaren er meget fornøyd med fredningsvedtaket! Les Riksantikvarens pressemelding her:

Fredning av Lallakroken 6