Rehabilitering av kulturhistoriske skolebygg

Undervisningsbygg og Byantikvaren arrangerer spennende fagseminar i dag om prosess og løsninger med Møllergata skole og Edvard Munch vgs som eksempler

SkoleseminarKunst og håndverksskolen uber eckMøllergata fasade mot veien
En interessert forsamling på plass i festsalen (den tidligere skolestyresalen)  på Møllergata skole

Undervisningsbygg i Oslo kommune har nettopp avsluttet to omfattende rehabiliteringsprosjekter av skolebygg med høy bevaringsverdi. Både Møllergata skole og den gamle Kunst og Håndverksskolen ble vedtatt fredet i løpet av rehabiliteringsprosessene. Av den grunn har kulturminnemyndighetene ved Byantikvaren arbeidet inn i prosjektering og gjennomføring for å bidra til løsninger i tråd med bevaringsverdiene. Undervisningsbygg og Byantikvaren arrangerer seminar for å dele gode og dårlige erfaringer fra de to prosjektene.

Oslo før og nå

Lilletorget FB

Oslo før og nå: Lilletorget 1, 1934, 1970 og 2015. I dag er det kanskje ikke så lett å se, men Lilletorget 1 er faktisk opprinnelig et funkisbygg fra 1934. I alle etasjer var det lokaler for kontorer, verksteder og industri, i 1.etasje butikklokaler, og bygget inneholdt også tre leiligheter. Arkitekter var Wollebæk og Skraastad. Det eldste bildet er tatt da gården var helt nyoppført, og vi ser at plass for reklame var viktig på forretningsfasadene fra 30-årene. Neonlys var relativt nytt og veldig på moten og var med på å definere bybildet. I 1970 var reklamen litt fornyet, men for øvrig fremstår gården som opprinnelig. I 1983 ble huset platekledd og ugjenkjennelig. Det sto også en tårnkiosk på Lilletorget, som i 1970 var forsvunnet. Tårnkioskene var tegnet av arkitekt J. H. Berner, som gikk seirende ut av en konkurranse arrangert i 1897. Den første tårnkiosken kom opp i 1898 og ble beskrevet som «en Pryd for Vor Hovedstad». Kioskene hadde «farvelagde Ornamenter efter forskjællige norske og Engelske Mønstre». Blant fasilitetene var et skriverom med postkasse og det var meningen at kioskene skulle knytte til seg et ilbud «der pr. Bicykle ombringer Bypost og mindre Pakker mot billigt Vederlag». Den siste tårnkiosken sto på professor Aschehougs plass, den ble fjernet i 1979, etter 81 år. På Lilletorget i dag har vi ingen kiosk, men i stedet Ole Enstads virkningsfulle skulptur «Neve med rose» som ble satt opp i 1991. (Foto: Ukjent/Oslo Museum, Atelier Rude/Oslo Museum, Byantikvaren. Kilde: Narvesen, Vindu mot verden i 100 år-Finn Skedsmo)

Detaljer fra byen: Slemdalsveien 33 – tilskudd glassmaleri

Glassmaleri
Slemdalsveien 33 ligger som en av tre karakteristiske funkisvillaer på rekke og rad langs Slemdalsveien. Alle villaene er signert arkitektene Arne Korsmo og Sverre Aasland og er oppført i betong i 1936-37. Villaene har svært høy verneverdi og er regulert til spesialområde bevaring i hht plan- og bygningslovens § 25.6.

Byantikvaren innvilget 11.03.2015 kr. 25.000,- i tilskudd til restaurering av to opprinnelige utvendige glassmalerier på veranda fra 1935. Glassmaleriene er spesialdesignet av bygningens arkitekt, Arne Korsmo. Det ble forutsatt at restaureringen skulle utføres med maksimal gjenbruk av originale elementer og at eventuelle deler som måtte skiftes ut, ble erstattet av deler med samme materialer og utførelse som opprinnelig.

Tiltakshaver forteller at det har vært en møysommelig og svært omfattende prosess, bl.a. fordi en del av glasset måtte lages på nytt. Rammen er fullstendig utbedret, sveiset og satt in med Owatrol – utført av Verksmia v/ Jan Remøe. Glassmester Ove Blegen har satt inn glasset med kitt, blandet som i 1935 og skåret til nye biter på stedet, som erstatning for de som er knust.

Tiltakshaver synes resultatet har blitt strålende – det synes Byantikvaren også!

Opera Comique/Casino/Filmteateret/Deutshes Theater/Det norske teater/Christiania fredet

Filmteateret fredning 1

Da er denne forlystelseslivets historiske perle formelt fredet med vellykket arrangement i går! Nærmere 300 personer hadde funnet veien til Kjenn din by- vandring og  fredningsarrangementet i teateret – ikke dårlig når himmelens sluser var åpne!
Her sees en fornøyd hotelldirektør flankert av byantikvar og riksantikvarens representant. Bildet er tatt av Anja Heie fra Riksantivkaren.

Følg lenken og se bildet i Riksarkivet av Quisling og Terboven i sistnevntes losje ved markeringen av Heldengedenktag den 12.3.1944. Teateret ble ombygget til tysk propagandateater i 1941, blant annet med en losje spesielt for Terboven.

Terbovens losje – Deutsches Theater 1944

Freiasalen og -parken er nå fredet!

Freiafredningen

Hurra! Freiasalen og -parken ble i dag fredet! Takk til Mondelez og Riksantikvaren for flott markering! Klima- og miljøminister Tine Sundtoft var hedersgjest og Riksantikvarens Hanna Geiran sto for overrekkelsen av fredningspapirene. Byantikvaren ble behørig takket for å ha gjort hoveddelen av fredningsjobben som er utført av våre flinke folk Morten Stige og Mathilde Sprovin.

Gratulerer med dagen alle sammen!

Grand Café – hvad nuh?

Grand Hotel

Grand Café er en helt selvfølgelig del av byens identitet og historie. Sjeldent mange er opptatt av lokalets skjebne og saken har vakt stor interesse i mediene ikke bare nasjonalt, men også flere utenlandske aviser har omtalt saken, bl.a. the Guardian.

Byantikvaren, og også Riksantikvaren, mener det knytter seg så høye kulturhistoriske verdier til både hotellet og caféen at de er fredningsverdig. Vi skal i dialog med eieren bidra til at de historiske kvalitetene videreføres, også dersom det blir en ny bruk.

Aftenposten 24.6.2015

Aftenposten 25. juni

Les mer her: Dagbladet 23.6.2015