Jordal amfi – to alternative planer

Jordal 2

Byantikvaren har lansert to alternative planer for ny ishall på Jordal. I tillegg til alternativet som allerede har blitt presentert i media, har vi også utarbeidet et alternativ hvor ny ishall er plassert der dagens innendørshall ligger.  Det er viktig å presisere at begge planene inneholder illustrasjoner som viser volum, høyder og virkning, ikke et endelig spikret arkitektonisk uttrykk.

De to alternativene kan lastes ned her og her.

Jordal 1

 

Jordal Amfi – hva nå?

Nytt fra NRK-Østlandssendingen:

Jordal Hogne Foto Olav Juven

Foto: Olav Juven

Byantikvaren vil ta vare på den gamle OL-arenaen og avdelingsleder Hogne Langset oppsummerer det slik: Det er lenge siden Oslo kommune har brukt særlig penger på Jordal Amfi, og garderobene stinker mer Mann enn de fleste finner behagelig. Men vedlikeholdsetterslepet er et begrenset problem, og ikke argument for riving. Så la oss heller fokusere på kvalitetene i anlegget, med intimiteten og stemningen som alle som har vært der på kamper, konserter eller andre tilstelninger synes å være enige om. Med dagens krav til stigningsforhold m.m. for nybygg får vi aldri tilbake et amfi med disse kvalitetene om vi river Jordal.. I tillegg rommer den masse stolt idretts- og konserthistorie. Så la ishockey-klubben få ny konkurransehall, men på en av to tilliggende tomter.

Les mer her:

NRK Østlandssendingen – Jordal Amfi

Nedre Foss – brannskadd

Brann Nedre Foss BL(Foto: Bengt Lifoss, Byantikvaren)
Nedre Foss gård brant rett før nyttår. Forferdelig trist å se anlegget brenne, et stort tap for byen! Det så en stund mørkt ut for anlegget, men det ser nå ut som om Brann- og redningsetaten klarte å bevare deler av gårdsanlegget. De gjorde en strålende jobb og klarte å redde den sørlige fløyen, mens den nordlige fløyen ble helt utbrent og hovedfløyen sterkt skadet. Øvrige deler av anlegget er i god behold.

Bygningen som brant fikk sitt utseende i 1802, men vi vet at deler av huset er fra 1700-tallet, kanskje eldre. Gården er nevnt for første gang i 1220, som kvern under Hovedøya kloster. Familien Grüner eide gården i to perioder og her bodde Fredrik Grüner, som har gitt navn til Grünerløkka. Bygningen var nylig pusset opp i nært samarbeid med Byantikvaren, og mange flotte, opprinnelige detaljer som tapeter og takstukkatur ble restaurert. Restauranten som holdt til i bygget åpnet i mai, da restaureringen var fullført.

Byantikvaren er i dialog med eieren og det vil bli gjennomført en befaring på brannstedet i denne uken sammen med eieren og Plan- og bygningsetaten. Målet er å gjenreise det som er ødelagt og ta vare på mest mulig av de historiske kvalitetene som er tilbake.

Brann Nedre Foss JW(Foto: Janne Wilberg, Byantikvaren)

Vigelandsmuseet – fredningsmarkering

Flott førjulstreff og markering av Vigeland-museets fredning i dag under ledelse av museumssjef Jarle Strømodden. Byråd for kultur, Rina Mariann Hansen, og byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang, deltok ved arrangementet i likhet med direktør for Kulturetaten, Hilde Barstad og byantikvar Janne Wilberg som alle sa noen velvalgte ord om betydningen av å ta vare på dette helt spesielle anlegget. Riksantikvaren fredet anlegget tidligere i år. Antikvar Cathrine Reusch fra Byantikvaren i Oslo holdt en interessant omvisning. Byantikvaren takker både Riksantikvaren, Vigelandsmuseet, Kulturetaten og ikke minst Omsorgsbygg for all bistand i forbindelse med fredningen som i hovedsak er utført i regi av Byantikvaren! Vi anbefaler et besøk til denne slepne diamanten av et museumsanlegg!image

Gamle Frogner skole – lite kjent blant folk flest

Frogner skole montasjeBefaring til Vestkanttorvet igår. De fleste er ikke klar over at dagens barnehagebygning er den eldste Frogner skole som ble reist i 1859 som del av Akers store skolesatsing rundt 1860. Aker bygget hele 15 skoler. Dette var typetegnede trestoler oppført etter tegninger av senere havnedirektør Roll.

Frogner skole ble påbegynt i 1858 og var et kort i spillet om byutvidelsen i 1859. Da ble Frogner innlemmet i Christiania kommune. Skolen var forløperen til Uranienborg skole som ble åpnet i 1886. Da gikk det så mye som 350 barn på Frogner.

Huset har også en spennende barnehagehistorie. Blant annet holdt Hegdehougen Børneasyl til her fra midten av 1890-tallet.