Informasjonsmøte om Lille Uranienborg

Byantikvaren inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet for kvartalet Lille Uranienborg

Onsdag 20.april kl 18.00

Arkitektenes hus, Josefines gate 34

Byantikvaren vil informere om bakgrunnen for planarbeidet, planforslaget som er på høring og videre prosess