Hvor kan jeg søke tilskudd?

Bli med på gratis, digitalt søknadsverksted i samarbeid med Viken fylkeskommune! NB påmelding

Det finnes flere ulike offentlige og private tilskuddsordninger for deg som skal sette istand huset ditt. Få informasjon om disse ordningene, og hvordan du kan skrive en god søknad.

Les mer og meld deg på her:

https://mia.no/akershusbygningsvernsenter/digitalt-soknadsverksted-8-feb-2022