Åpning av publikumsmottaket

Lang ventetid for svar på henvendelser

Vi har for tiden et stort etterslep av byggesaker, og du må dessverre regne med lang ventetid ved henvendelse til vårt postmottak. Årsaken til dette er mange flere skriftlige henvendelser enn før fordi publikumsmottaket har vært stengt som følge av pandemien.  Vi forsøker å svare alle private tiltakshavere innen 12 uker, men i enkelte tilfeller kan det gå noe lenger tid. Byantikvaren åpner publikumsmottaket igjen for forhåndsavtalte møter fra 1.sept 2021 (se nedenfor), og dette vil forhåpentligvis avhjelpe situasjonen.

1.sept.2021 åpner vi igjen Byantikvarens publikumsmottak i Maridalsveien 3 («saksbehandling over disk») på tirsdag, onsdag og torsdag 09:00-11:30 og 12:30-15:00. Du kan ringe Byantikvarens sentralbord 48 23 04 17 og avtale tidspunkt. NB! Det er foreløpig ikke mulig med «drop in» – alle må ha forhåndsavtale. Av smittevernhensyn ber vi om at bare én person stiller i møtet, og at du bruker munnbind i våre lokaler. Husk å ta med utskrift av tegningsmateriale, foto etc.

Vi gjør også oppmerksom på at Byantikvaren i denne perioden ikke tilbyr veiledning pr. telefon.