Ny kulturmiljømelding ut på høring

Gikk du glipp av høringsseminaret for Kulturmiljømeldingen, eller ønsker du å se det igjen. Her ligger lenken til streamen: https://fb.watch/6c6vg6O30v/

Program for dagen:

Velkommen ved byantikvar Janne Wilberg

Innlegg ved byråd Hanna Marcussen

Oslos kulturmiljøverdier i et nøtteskall ved byantikvar Janne Wilberg

Kulturmiljømeldingen – innretning, mål og tiltak ved avdelingsleder Vidar Trædal

Spørsmål fra publikum – både forhåndsinnsendt og fra kommentarfeltet

Avrunding ved byantikvar Janne Wilberg

Oslo får ny kulturmiljømelding

På vegne av byråd Rasmus Reinvang inviterer Byantikvaren deg eller din organisasjon til å gi innspill til byrådets forslag til Oslo kommunes nye kulturmiljømelding.

Hvorfor lager vi en kulturmiljømelding?

Den forrige bystyremeldingen på dette feltet kom i 2003. Oslo har siden da vokst med mer enn 150 00 innbyggere og byen er inne i en rivende utvikling. Det er viktigere enn noen gang å ivareta gode kulturmiljøer i Oslo samtidig som byen vokser. .

Kulturmiljøet har også en viktig rolle i i arbeidet med klimavennlig byutvikling: Ombruk og effektiv ressursbruk står helt sentralt i det grønne skiftet og arbeidet mot at Oslo skal bli en nullutslippsby i 2030

Hva er hensikten med høringen?

Oslo kommune ønsker en nyttig, treffsikker og framtidsrettet melding. Vi ønsker særlig innspill og synspunkter på visjon og de fem overordnede målene i meldingen.

Kulturminnemeldingen består av tre deler: 1) Introduksjon, 2) Strategi, og 3) Bakgrunn. Meldingen inkluderer også et kulturmiljøgrunnlag som vedlegg. Kulturmiljøgrunnlaget gir en oversikt over Oslos historiske utvikling og setter søkelys på hvilke tema, hvilke epoker og hva som er særlig viktig å ta vare på i Oslo.

Byrådets visjon er: Kulturmiljøer og kulturminner i godt samspill med den grønne byen

Meldingen har fem overordnede mål:

1. Vern av kulturmiljøverdier skal sikre Oslos egenart og videreføre attraktive bymiljøer med særpreg.

2. Kulturmiljøer og kulturminner skal gjennom vern og utvikling bidra til at byen når klima- og

bærekraftsmål.

3. Kulturmiljøer og kulturminner skal tas vare på og utvikles gjennom en kunnskapsrik og målrettet forvaltning.

4. Kulturmiljøverdier skal synliggjøres og formidles som ressurser i byutviklingen.

5. Gjennom medvirkning og samarbeid skal kulturmiljø synliggjøres og sikres.

Du kan lese høringsutkastet her:

Her ligger vedlegget til kulturmiljømeldingen:

Det viktigste med høringen er å legge opp til en god diskusjon rundt del 2, Strategi.

Vi ber om at uttalelsene er mest mulig kortfattede og presise med det viktigste først.

Høringsfrist og videre prosess

Det blir avholdt et digitalt høringsseminar15.6.2021 kl. 14-1530, hvor du får anledning til å stille korte spørsmål. Høringsseminaret vil bli annonsert på Byantikvarens Facebook-side. Vi tar gjerne i mot spørsmål i forkant av høringsseminaret.

Skriftlig tilbakemelding sendes postmottak@bya.oslo.kommune.no innen 1.9.2021.

Lurer du på noe?

Send oss gjerne en e-post: vidar.tradal@bya.oslo.kommune.no

en e-post: vidar.tradal@bya.oslo.kommune.no