Oldtidsonsdag – Pilgrimsleden

Oldtidsonsdag: Turtips for påsken – Pilegrimsleden i Oslo

Olav den helliges grav i Nidarosdomen i Trondheim har vært et viktig pilegrimsmål helt siden vikingtiden. En pilegrimsferd har tradisjonelt sett vært av religiøs art, men i dag er det like mange som ønsker å oppleve ulike kulturlandskap og historiske steder når de legger ut på vandring. Hva med å oppleve deler av Pilegrimsleden i og rundt Oslo i påsken? 

På Pilegrimsledens nettsider ligger det mange, fine turforslag. Et av turforslagene for Oslo er å gå fra fylkesgrensen i sør. Her følger Pilegrimsleden Oldtidsveien over Grønliåsen, og det ligger i alt 9 gravrøyser fra jernalder i tilknytning til veien. Man kan også følge Pilegrimsleden langs en annen Oldtidsvei ut av Oslo i nordøst; Gjelleråsen Oldtidsvei. Her ser man både bergkunst og gravrøyser langs leden. Et tredje turforslag er å starte turen ved ruinene i Middelalderparken og gå til Gamle Aker kirke, og få et innblikk i middelalderens Oslo. 
Les mer på Pilegrimsledens nettsider – god tur!
https://pilegrimsleden.no/?fbclid=IwAR2jcFsE9dDy7bcce50lRNX5rNvpAe4_BO0iKDx-lamzPCYT_sJY7eMWEUc

Byantikvar Janne Wilberg foran Majorstuveien 8 Amandus Nielsens gamle hus og et av Byantikvarens gamle kontorlokaler.