Sagene kulturmiljø – kulturminnegrunnlaget lanseres

I dag lanserer Byantikvaren sitt «Sagene kulturmiljø», kulturminnegrunnlag for Sagene. Vi er glade og stolte over å kunne løfte fram et så verdifullt strøk av byen. Her startet den industrielle revolusjon i Norge, og innenfor vårt verneområde ligger kulturminnene tett. Her er gamle fabrikkbygninger og annen industri, en mølle, arbeiderboliger, gammel trehusbebyggelse, den eldste fra 1600-1700-tallet, murgårder, en skole, et bad, et bryggeri, representative byvillaer, funkisgårder, en tidligere bank, forsamlingslokale, og noen nyere, god tilpassede bolighus og blokker, som også er en viktig del av områdets historie. Og dessuten en stor dominerende blokk som representerer den utviklingen som var planlagt her, men hvor bevaringsinteressene vant kampen for befaring av dette flotte området som til sammen utgjør en unik helhet i norsk sammenheng.

Resultatet av vernekampene var en reguleringsplan som ble vedtatt i 1981

Men bare deler av området inngår i den ne planen. Og vi ser at utbyggingsinteresse stadig ønsker seg en tyngre utvikling med større bygningsvolumer inne i kulturmiljøet eller i områdene rundt. Kulturminnevernet har utviklet seg mye siden den gangen. Den kulturhistoriske betydningen har fått større betydning når vi vurderer verneverdier og arkitektur fra nyere tid har interesse på linje med tidligere tiders bygningsarv.

Det samlede miljøet har høy nasjonal verneverdi og er derfor etter Byantikvarens mening fredningsverdig. Med Kulturmiljø Sagene ønsker Byantikvaren at Sagene skal få status som et fredningsverdig kulturmiljø og slik få sin fortjente plass blant Riksantikvarens utvalgte kulturmiljøer i Norge. Kartleggingen skal også bidra til større forutsigbarhet i forvaltningen slik at alle eiere, utviklere og beslutningstagere vet at dette er et område som skal forvaltes på kulturminnenes premisser.

Vi ønsker samtidig at både byens befolkning og tilreisende i enda større grad skal få øynene opp for de mange kvalitetene området har; den morsomme og mangfoldige historien som Sagene representerer. Gjennom dette dokumentet håper vi at flere vil ta turen langs Akerselva til «industrialismens vugge» i Norge.

Kulturminnegrunnlaget består av en historisk del, som forteller Sagenes historie innenfor vårt verneområde i tekst og bilder, helt fram til i dag. I vedlegget er hvert enkelt hus beskrevet, med bilder. Et kart viser avgrensningen av området og bygningene som er ført på Gul lis

Byantikvaren vil gjerne takke alle som har bidratt til kulturminnegrunnlaget. Hos Byantikvaren, Gry Eliesen, Morten Stige, Olaf Steen, Janne Wilberg, Tove Solbakken og praktikant Iga. En ekstra takk til Gro Røde ved Arbeidermuseet/Oslo Museum, som har vært til uvurderlig hjelp, både med historisk info og med korreksjoner.

Vi håper mange får glede av kulturminnegrunnlaget, kanskje lærer noe nytt og får lyst til å gå ut på Sagene og oppleve strøket, som en gang var et levende arbeidermiljø, og i dag har fått nytt liv gjennom ny virksomhet og gode boliger, både i gamle og nye hus.

Her kan du laste ned kulturminnegrunnlagt (pdf).

God fornøyelse!