Sagene kulturmiljø – Sagveien 23B

Dette bildet, fra mars 1965, gir et godt innblikk i hvordan det så ut på Sagene like etter at de store bedriftene som Hjula veveri var lagt ned, og før opprustningen av strøket begynte. Til høyre ser vi Sagveien 23B. Opprinnelig var dette lille trehuset bestyrerbolig for Hjula veveri. Det var altså kontorsjefen som bodde her. Huset var blant den første bebyggelsen på Hjula og sto antagelig på området før 1865. Muligens er tømmerkjernen fra 1600- eller 1700-tallet.

I bakgården lå mye småbebyggelse, som tilhørte fabrikkanlegget på Hjula, men som ikke var en del av produksjonslokalene. Det var priveter (utedoer), lager og vedboder. I et skur var det et stort pakkerom. I et annet var det en privet, 17 vedboder og fire pakkerom.

Her er den gamle bestyrerboligen fotografert i 1988. Vi ser huset har fått en ansiktsløftning. I dag tar huset seg fortsatt godt ut i strøket. Det er en liten kafé her, som er populær og en fin berikelse for Sagene kulturmiljø.