Sagene kulturmiljø – Sagveien 26

Sagveien 26 er naboen til Apoterkgården i nr.28. Bildet er tatt våren 1970, før gården ble restaurert av Byantikvaren. Opprinnelig sto et en etasjes trehus her, oppført 1851. I 1861 ble huset påbygget en etasje. Apoteker Lindgaard drev Sagene apotek her, før han fikk oppført Sagveien 28 vegg i vegg.

Sagveien 25s bakfasade våren 1970.

I september 1974 var rehabiliteringen i gang. Bildet viser at det engang har vært en butikkinngang til høyre i fasaden. De to butikkvinduene er ikke opprinnelige og ble kanskje satt inn sammen med døren. Opprinnelig var det nok empirevinduer også her, som i resten av gården.

Under rehabiliteringen ble skadet panel fjernet og råte og skader på tømmeret utbedret. Butikkvinduene ble byttet ut med vinduer med riktig utforming.

Resultatet av rehabiliteringen kan sees her, på dette bildet fra 1987. Det var og er leiligheter i gården. I 1875 bodde det 13 mennesker her, bl.a. en boktrykkersvenn og en vognmann. I 1910 bodde det 44 mennesker på adressen. Det var stor trangboddhet. I dag er forholdene bedre. Bildet under viser Sagveien 26 i 2020.