Oldtidsonsdag: Utgravning av Bispekilen

For tiden er Bispekilen i Bjørvika under etablering. Dette skal bli et vannspeil som forbinder Bispevika og Middelalderparken, og et rekreasjonsområde mellom den nye bebyggelsen som er under oppføring i Bjørvika. Norsk maritimt museum og Niku har tidligere gjennomført utgravninger av eiendommene som ligger nord og sør for Bispekilen, og gjort funn av både skipsvrak og omfattende bryggeanlegg som kanskje har hengt sammen. Nå er Norsk maritimt museum i gang med å overvåke utgravningen av massene i Bispekilen, og som forventet er det allerede dukket opp spennende funn!

Følg med og les om utgravningen på Norsk maritimt museums nettside! https://marmuseum.no/bispekilen-2020