Krigsminnefredag – Blindern Studenterhjem under krigen – Gestapo og studenter i samme sal

BS sett fra UniBlindern bunker snitt av anlegget Nils Astrup

Både Gestapo og Organisation Todt, tyskernes største byggeherreorganisasjon holdt til her under krigen. I de første årene delte de hjemmet med studentene. Her får du historien om motstandskamp og harde fronter mellom tyskere og nordmenne, og om bunkeranlegget under Blindern Studenterhjem.

Krigsminnefredag – Blindern Studenterhjem – Gestapo og studenter i samme sal