Minneord over Gry Eliesen

Gry bilde til minneordVår avholdte kollega Gry Eliesen døde lørdag 25. april 2020 bare 55 år gammel. Gry var Høybråtenjenta som aldri glemte hvor hun kom fra og hun ble en stor forkjemper for Groruddalens mange kulturminner og store kulturhistoriske verdier. Hun arbeidet systematisk for å bevare alle typer kulturminner knyttet til ulike grupper av befolkningen.  For småkårsfolks historie, arbeiderhistorie og vanlige menneskers historie hadde hun et særlig hjerte og for dem gjorde Gry en uvurderlig innsats.  Og hun minnet oss stadig på at Oslo øst med sitt særpreg fortjente å bli anerkjent og få sin plass på Gul liste, enten det var drabantbyer eller industribebyggelse. Vi kommer alltid til å ha et blikk for de helt vanlige kulturminnene etter Grys iherdige innsats over år.

Gry fikk utrettet usedvanlig mye, enten det var verneplan for Akergårdene, boka og nettstedet «Oppdag Groruddalen, DIVE-analyse for Linderud, Økernbråten og Vollebekk, utarbeidelse av kulturminnegrunnlag for Hovinbyen, deltakelse i en rekke samarbeidsgrupper, utvikling av et innovativt formidlingskonsept for videregående skole i Groruddalen eller utarbeidelse av informasjonsmateriale om nyere tids kulturminner i Stovnertårnet – for å nevne noe. Og en stor portefølje av saker gjennom mange år ble løst med glans.

Gry har også vært viktig for andre aktører i formidling og i prosjekter, ikke minst for Byantikvarens strategiske partnere Oslo Museum og Oslo Byarkiv, men også for Arkitekthøgskolen i Oslo og andre læresteder.  Viktig var også hennes store kontaktflate bl.a. mot historielagene, bydelene og velene i Groruddalen.

Som Byantikvarens eget «Groruddalskontor» gjennom mange år gjorde Gry viktig nybrottsarbeid og en diplomatisk innsats ingen kunne gjort bedre enn henne. Med sine omfattende kunnskaper og store engasjement klarte hun å få alle typer mennesker i tale. Gry klarte å selge budskapene inn med en troverdighet som gjorde at hun nøt stor respekt blant alle som traff henne.

Gjennomføringsevnen og grundigheten kjennetegnet alt hun gjorde og hun stilte store faglige krav til seg selv.  Og Gry hadde den evnen, som mange faktisk ikke har; nemlig det å kunne se helheten, men samtidig ha blikket for detaljene. Hos henne kunne man søke råd både i strategiske og operasjonelle spørsmål.

Gry var den gode kollegaen og vennen som mange tydde til og som det var spennende å snakke med både for nye og gamle medarbeidere. Og de gode samtalene fortsatte også etter at hun var blitt syk. Vi er alle imponerte over hvordan Gry bar en ubarmhjertig skjebne og insisterte på å jobbe helt inn i det siste. Dette sier mye om den store styrken hun eide. Hun tok vare på familien og alle rundt seg.

Den gode, morsomme, dyktige Gry er ikke blant oss lenger! Men hun har satt varige spor etter seg både faglig og menneskelig hos Byantikvaren. For kulturhistorien i Groruddalen vil hun for all fremtid stå som en faglig bauta. Dette vil vi skrive inn i Byantikvarens historie.

Få kolleger er så avholdt som Gry, både på grunn av hennes faglige dyktighet og for hennes personlige egenskaper. Byantikvaren takker for den store innsatsen Gry har gjort for oss og kulturminnefeltet. Hun har satt dype spor etter seg både hos oss og i Groruddalen! Vi minnes Gry med stor glede og dyp faglig respekt. Vi glemmer henne aldri! Varme tanker og all sympati går til Grys nærmeste.

Fra dine kolleger og venner hos Byantikvaren og i Groruddalen

Gry begraves i dag kl 1030 fra Fet kirke.