Vaterland – Stenersgata før og nå

Stenersgata

Vi har vært gjennom de fleste gatene i Vaterland, og avslutter vår vandring i denne forsvunne bydelen med noen før og nå-bilder fra Stenersgata. Noen gater, som Lybekkergata, ligger i grenseland mellom Vaterland og sentrum, men hvis vi holder oss til Oslo Byleksikons definisjon av hva som ligger hvor, har vi dekket det meste av Vaterland. Vi håper dere har satt pris på å se en del bilder som ikke har vært digitalisert tidligere. Stenersgata har fortsatt gateløpet og noen bygninger bevart, så det er mulig å montasjene vi viser i dag. Dette bildet er tatt fra Nygata, med Stenersgata 1,5 og 7 på høyre hånd. Det gamle bildet er tatt 1950.

 

IMG_4866

Jernganetorget 1986 og 2020. Traktorhuset til høyre hjelper oss å orientere oss. Murgården rett fram hadde adresse Stenersgata 1. Til venstre Nygata 6 og 4.

IMG_4867

Jernbanetorget med Schweigaardsgate 1986 og 2020. Murgården i tre etasjer der Oslo City ligger i dag er Stenersgata 1.

Stenersgata 1

Stenersgata 1 1986 og 2020.

Stenersgata 5

Stenersgata 5, 1970 og 2020.

Stenersgata 10

Stenersgata 10  1971 og 2020.

Stenersgata 16

Stenersgata 16 ca 1985 og 2020.

Stenersgata 18 2

Stenersgata 18 1990 og 2020.

Stenersgata 18

Stenersgata 18 1990 og 2020. På det eldste bildet ser vi at både Oslo Spektrum og Oslo Plaza er under bygging.

Stenersgata 20

Stenersgata 20, 18 og 16 på 1980-tallet, og i 2020.

 

Brugata 14

Vi må også ta med Brugata 14, 1966 og 2020. Det nye bygget ble oppført 1985, og Byantivaren ga mange uttalelser om utformingen. Det var viktig å få en fasade som spilte sammen med den eldre murgårdsbebyggelsen, selv om den hadde et moderne uttrykk. Samtidig måtte ikke bygget bli for høyt, like bak ligger den verneverdige bindingsverksgården som også har adresse Brugata 14, og at takvinkel og takutforming ble tilforlaterlig.