Vaterland – Nygata

1950

Nygata ligger i grenseland mellom Vaterland og sentrum (Oslo Byleksikon definerer Nygata som «sentrum»), men den er verdt å ta med her, da flere av gatehjørnene grenset til gater i gamle Vaterland. Nygata går fra Storgata til Biskop Gunnerus’ gate og het opprinnelig Bukkehornsgaden. Nåværende navn fikk den fra ca.1800. Fra 1986/87 begynte trikken å gå i Nygata. Bildet er tatt i Storgata i 1950. Nygata går inn til venstre, vi ser Storgata 14, den eldste Østbygården, deretter Nygata 2 og 4.

 

N3 ca 1935

Flyfoto fra ca.1935. Tomten der Hotell Viking senere ble oppført ligger brakk. Bildet er interessant fordi det viser Nygata 3, den store murgården litt opp til høyre i bildet, ved siden av den hvite veggen i Storgata 12. Tomten i Nygata 1 er ikke bebygget på kart fra 1930-tallet. Bygården i nr.3 ble rivemeldt 1966.

1952

Omtrent samme motiv som foregående 1952. Hotell Viking har kommet opp. Vi ser Nygata bak hotellet. Gårdene på hotellets høyreside er Nygata 7 og 9. Den lange gården midt i mot med mørk fasade og hvite vindusomramninger er Stenersgata 1. Den lille naboen på høyre side er Nygata 12.

N2 1914

Gateløpet i Nygata fotografert 1914. Vi ser Nygata 2 og 4.

N2 1956

I Nygata 2 holdt Sønsterud sport til i mange år. Dette bildet er fra 1956.

N2 Sønsterud sport 1956

Interiørbilde fra sportsbutikken 1956.

602758349.696515

Fremdeles drev Sønsterud i Nygata 2 i 1971. Her har Byantikvaren fotografert 2.2.1971.

602758381.123236

Nygata 2, 2.2.1971. Gården ble ikke rivemeldt før i 1997.

602758428.359298

Vis a vis lå Nygata 3. Den ble rivemeldt 1966, og 19.januar samme år tok Byantikvaren dette bildet. På 1930 var det utsalg av ovner og komfyrer her, ved H. J. Hansen jr., en bransje som ser ut til å ha fortsatt opp til rivningsåret. Ole Paus eftf. holdt også til i gården allerede i 1935.

602758482.834265

Nygata 4, fotografert av Byantikvaren 2.2.1971. Jøtulutsalget holdt til i bygget i mange tiår, allerede i 1935 var de på plass.

602758556.931217

Nygata 2, 4 og 6. Nr.4 er gården i midten. Bildet er tatt i 1989, men ikke mye har endret seg siden de tidligere bildene.

602758603.971419

Interiørfoto fra Nygata 4, 1989. Foto: Byantikvaren.

602758679.670299

Fra bakgården i Nygata 4 og 4B. Bakbygningen 4B huset i 1935 lager for Jøtul, men også flere leiligheter. Bl.a. bodde en blikkenslager og en skomakersvenn her, i tillegg til flere arbeidere, og flere enslige fruer. Dette bildet er tatt i 1977.

602759507.894071

Et eldre bilde av Nygata 6. Det er hentet fra Byantikvarens arkiv, men er dessverre ikke datert. Antagelig er det tatt samtidig med det neste bildet, der vi takket være at funkisgården i Stenersgata har kommet opp, og bilen som står parker, kan si at begge bildene er tatt ca. 1940.

602759535.916732

Nygata 6, ca. 1940. Foto: Byantikvaren.

 

602759431.065150

Nygata 6, 1971. Byantikvaren fotograferte hele husrekken dette året. Oslo Bygg AS holdt til i bygningen i mange år. I 2.etasje City Auksjon.

602759464.159044

Nygata 6, 1971. Byantikvaren fotograferte hele husrekken dette året. Oslo Bygg AS holdt til i bygningen i mange år. I 2.etasje City Auksjon.

602759384.443867

Igjen har Byantikvaren fotografert Nygata 6, denne gangen i 1989. Mange husker sikkert City Sjokkpris, men massevis av billige varer, som holdt til i hele første etasje. Billige øredobber, smågodt og klær var bare noe av utvalget. Vi ser at Oslo City har kommet opp i høyre billedkant.

602758519.962130

Nygata 6 1989. Hotell Royal Christianias nybygg har kommet opp på tomten til tidligere Nygata 9, 7, 5 og 3.

 

city auksjon 1962

City Auksjon 1962. Noen som husker auksjonen?

602758643.345716

Et motiv ikke så ulikt dagens bybilde, med unntak av bebyggelsen i Nygata. Bildet er tatt i 1989.

9 1940

Nygata 9 ca 1940. Her var det i 1935 både maskinforretning (som vi ser på bildet), farvehandel, avholdskafe, bakerforretning, skredderverksted og elektrisk utsalg. I leilighetene bodde bl.a. en drosjeeier og en enkefru. I tillegg holdt Bøhlers Hotel til i gården.

602759573.717255

Nygata 12. Bildet er dessverre udatert. Gården til venstre som vi bare ser litt av er Stenersgata 1. Her ligger Oslo City i dag.

602759624.396299

Interiører i Nygata 12, fotografert av Byantikvaren like før rivning 1956.

602759657.320566

Interiører i Nygata 12, fotografert av Byantikvaren like før rivning 1956.

N12 Vognmannsgata ca 1950

Nygata 12 ca.1950. Gården nærmest på hjørnet er Vognmannsgata 4.

1960

I 1957 sto Traktorhuset i Nygata 12 ferdig. I dag er dette bygget inkorporert i Oslo City. Bildet er tatt 1960.

1975 80

Oslo i farger en gang mellom 1975 og 1980. Vi ser City Sjokkpris’ karakteristiske gule fasade midt i mot. Reklame for både Jøtul og Gresvig er velkjent. Den rødlige gården er Stenersgata 1. En hvit Volvo Amazon og en syklist kommer side om side mot oss, i gaten som i dag er forbeholdt kollektivtransport – buss og trikk. Kanskje kan noen tidfeste bildet mer nøyaktig?