Vaterland – Jernbanetorget

ukjent 1951

Mange av gatene i Vaterland startet på Jernbanetorget, så det er naturlig å ta med noen bilder derfra. Mange fotografier finnes allerede i ulike historiske billedbaser på nett, så vi vil gjerne vise noen av bildene vi har funnet i Byantikvarens arkiv. Dette er imidlertid tilhørende Oslo Museum, og gir et godt overblikk over plassen. Jernbanetorget 11 er den store murgården med takopplett midt i bildet, til venstre for den Jernbanetorget 2. Mellom dem gikk Tomtegata inn. Bygget i enden av bildet til høyre er Amerikalinjen, Jernbanetorget 2, som fremdeles står. Det gjør også bygget med tårn helt i høyre billedkant, Jernbanetorget 4. Året er 1951.

IMG_4569

Kart fra 1940 som viser situasjonen rundt plassen. Trikken hadde en vendesløyfe på Jernbanetorget. Sporet gikk så inn Vognmannsgata.

602083258.983962

Foto fra Byantikvarens arkiv. Her har fotografen kommet ned på plassen. Jernbanetorget 11 med Mølsteds magasin midt i mot. Var det lille huset hvilebod for sporveispersonell? Både trikker og busser hadde holdeplass på Jernbanetorget. Bildet er tatt ca. 1960.

Østbanebygningen rommet i 1955 det meste en jernbanebygning trenger, f.eks. Stasjonsmesterens kontor, Innkvarteringscentralen, Tobakk- og sjokoladekiosk, Norsk Spisevongselskap, Telegramekspedisjonen, Faste Bærere Oslo, Reisegodsoppbevaringen, Hittegodskontor (3.etasje), Jernbanens fiskehall, Østbanestasjonens restaurant og Statsbanenes telefonopplysningskontor.

602083166.623047

Jernbanegata 11 15.12.1972, fotografert av Manfred Rode, som jobbet som arkitekt hos Byantikvaren. På dette tidspunktet var store deler av Vaterland forsvunnet, og 1972 var året det ble sendt inn rivemelding også for denne bygningen. Vi antar Rode har tatt bildet som dokumentasjon like før. Vi ser at videre bebyggelse innover i Tomtegata er borte.

I 1955 Var det mange ulike virksomheter i gården: Norsk Hagefrøforhandleres forening, Norsk Slipsindustri, Agrikultur AS hagebruksartikler, Korn- og melengros Landsforeningen, Mølstads Magasin, tannlege John Braadvig, Pauline H. Myhre brukte ting og Fetevaregrossistenes landsforbund. Det var også leiligheter i gården, og her bodde bl.a. to kunstmalere, en av dem kvinne, en kand.jur, en reperatør og en pensjonist.

602083300.967617

Jernbanetorget 10, 29.1.1972, også dette like før rivning. Her holdt i 1955 Central Hospits til i 2, 3 og 4 etasje. I 1.etasje hadde Ragnar Halvorsen tobakkforretning.

602083089.632260

Østbanen står heldigvis fremdeles. I dag er den fredet. Dette bildet er tatt i august 1976, og vi ser at Postgirobygget og postterminalen har kommet opp i venstre billedkant. Oslo S er imidlertid ikke bygget ennå.

602083213.703106

Der Jernbanegata engang gikk. Byggetomten til venstre klargjøres for nye Oslo Sentralstasjon. Foto Byantikvaren, 5.8.1976.

602083056.619106

Et lite stykke unna lå en gang et bymiljø som i dag er helt forsvunnet. Arkivkortet er ufullstendig merket, men det ser ut til å være Gunnerus gate. I enden ser vi Doblouggården i Dronningens gate 40 og funkisgården i Skippergata 33.

602082989.978070

Med fasade ut mot plassen lå Jernbanetorget 5. Helt ytterst i venstre billedkant ser vi Jernbanetorget 4, som fortsatt står. Hotell Viking i bakgrunnen. Bildet er tatt i vinteren 1963, samme år som deler av bygningen ble revet.

602167013.212436

Rivningen av Jernbanetorget 5 1963. Foto: Byantikvaren. Bildet er tatt på hjørnet Gunnerus gate.

602167069.223870

J5 1966

I 1966 var tilstanden på tomten slik. Hjørnebygget er borte, mens øvrige deler av Jernbanetorget 5 står fremdeles.

602083013.984140

Samme situasjon like før rivning 1973. Foto: Byantikvaren.

602166898.181456

Flere bilder av rivning på adressen Jernbanetorget 5, fra 1973. 24.mars tok Byantikvaren en hel serie bilder her, og vi viser her noen av dem.

602166938.494788

«Salen vestveggen» er tittelen på dette bildet. I 1955 skriver adressebok for Oslo at en auksjonsforetning holdt til i gården. Drev de her i salen? Men hva var den egentlig bygget som? I 1935 finner vi Norsk Møbellager AS på adressen, men det var i 1.etasje. Salen ser dessuten ikke ut som noe møbellager. Dessverre finnes ingen byggesakspapirer i Plan- og bygningsetatens arkiv. Noen som vet mer?

602166980.810917

602171338.074792

Mot Biskop Gunnerus gate, før rivningen tok til. Noen som husker Loftbua?

602171380.404937

Siste reis.

 

IMG_4602

Vi har også laget noen før- og ettermontasjer fra Jernbanetorget. Noen bilder var ikke så vanskelige å ta, andre var det verre med.

IMG_4607

Terrenget er bygget opp, og vi kommer ikke helt ned på flaten der murgårdene engang sto.

IMG_4606

Jernbanegaten siste gjenværende flik. Oslo Sentralstasjon har kommet opp.

IMG_4605

Biskop Gunnerus gate ligger der fremdeles, mellom Kirkeristen og Schweigaards gate.

IMG_4604

Sikkert et kjent bymiljø for mange. Jernbanetorget 4 i venstre billedkant.