Den røde dame – portrettintervju med byantikvaren

Den røde dame med juletre                                           Byantikvaren fant et helårs juletre nede i Brenneriveien. Foto: Pia Strømstad

Tidsskriftet Kulturarven utgis av Stiftelsen Norsk Kulturarv. Stiftelsen “bidreg til verdiskaping – Kulturminner som blir brukte aktivt, skapar tilhøyrigheit og identitet ”  og er bl.a. initiativtaker til en rekke publikumsrettede aktiviteter landet rundt.

I julenummeret av Kulturarven intervjues byantikvar Janne Wilberg blant annet om byutvikling sett med byantikvarens øyne. Les mer her:

Den røde dame – portrettintervju i Kulturarven