Tyvstart på Vaterland

Flyfoto 1956 med gatenavn

Vi tyvstarter litt før morgendagen, da starter vår rundtur i gamle Vaterland for alvor. Her ser dere flyfoto fra 1956, med gatenavn. Skolebygningene (S) og Vaterland småkirke (K) er markert, i tillegg til Oslo slaktehus, som var en ruvende bygning alle kjente til. Vi kommer tilbake til den etterhvert.

Noen gater finnes fremdeles: Stenersgata og Lybekkergata, og også gatene som omkranset Vaterland – Storgata, Nygata, Brugata, og også Grønlands torg og Schweigaards gate. På bildet under ser vi hvordan strøket er totalt forandret. De gamle gatenavnene er lagt oppå flyfoto fra 2019.

Flyfoto 2019 med gatenavn

Vi ser Oslo Spektrum midt i bildet som et godt holdepunkt, samt Oslo S der Jernbanegata engang gikk. Elva er lagt i rør ved Grønlands torg. Mellom Stenersgata og Karl XIIs gate ligger i dag kjøpesenteret Oslo City. Den blå, avlange bygningen ved Vognmannsgata er Oslo Plaza. Nybygg og en stor veiutbygging har endret Vaterland totalt, men navnet lever videre gjennom Vaterlands bru – mellom Grønland og Brugata, Vaterlandstunellen, som i er en del av Ring 1, og Vaterlandsparken, der det en gang sto både murgårder og bondehandelsgårder fra 1700-tallet.

Vi kommer til å poste flere flyfoto underveis, som gjør det lettere å orientere seg når vi beveger oss i de forsvunne gatene. Vi starter i morgen, med Jernbanegata.