Hanna Marcussen fortsetter som byråd for byutvikling

Byantikvaren gleder seg over at vår byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, fortsetter i stillingen. Vi gratulerer Hanna så mye med utnevnelsen og gleder oss til fortsatt hyggelig og godt samarbeid i den kommende bystyreperioden. Byantikvaren ønsker lykke til med fremtidsformingen!

MarcussenHannaElise.jpg (width940)