Det gamle Vaterland

Vaterland 1962 Oslo Museum ukjent

Foto: Ukjent/Oslo Museum

Det gamle Vaterland, en bydel som helt har forsvunnet. Et av byens områder som er mest endret. Og fremdeles er området aktuelt i byutviklingen, med byggeprosjekt på Gunerius, mulig høyhus på Lilletorget, påbygging av Oslo Spektrum og Oslo Plaza, kanskje rivning av Galleri Oslo…listen er lang. Hva som blir gjennomført er fortsatt uklart. Diskusjonene går, slik den gjorde på 1970- og 80-tallet, da man hadde revet massevis av gårder, i tillegg til skolen og kirken, men ikke klarte å bli enige om hva som skulle komme. Kjøpesenter med svømmehall og kino? Parkeringshus og kontorer? I mellomtiden lå den store tomten mellom Lilletorget og Jernbanetorget brakk.

 

Vaterlands bebyggelse oppsto ved gradvis oppfylling av Bjørvika 1670-1760. På 1960-tallet sto fremdeles murgårder og 1700-talls bondehandelshus side om side. Bildet her er fra 1962. Byggingen av t-banen er i gang, og i forgrunnen har anleggsarbeidene skavet seg gjennom kvartalene i Vognmannsgata. Fotografen har montert sammen to fotografier og panoramaet gir et godt inntrykk av hvor trang og selvgrodd Vaterland var. På flyfoto og andre bilder ser vi at dette var reelt, ikke et kameratriks. Øverst til høyre i bildet ser vi funkisgården med adresse Lilletorget 1. Den står fremdeles og er et godt referansepunkt når vi skal sammenligne Vaterland før og nå.

 

Det gamle Vaterland er borte, men Byantikvaren har heldigvis fotografert så å si hver eneste gård like før rivning. Bildene er ikke digitalisert og dermed ikke tilgjengelig for andre enn de som fysisk besøker oss. I ukene framover vil vi ta derfor tar dere med gjennom Vaterland gate for gate, og vise fram vårt fotomateriale, fra en bydel som i dag er totalt transformert.