Ny struktur hos Byantikvaren

Vidar Hogne

Byantikvaren har igangsatt et forbedringsprogam for å utvikle etaten.  Som en del av dette endrer vi vil fra 1. oktober inndelingen av fagavdelingene. Vi går fra en geografisk inndeling  Øst/Vest til en Bygningsavdeling og en Planavdeling. Spesialfunksjonene vil være delt mellom avdelingene som tidligere. Eksempelvis vil arkeologene nå  tilhøre Planavdelingen. Her finner dere oversikten over ansatte i den nye strukturen. 

På bildet ser vi fra venstre Vidar Trædal som er avdelingsleder for Bygningsavdelingen. Til høyre Hogne Langset som leder Planavdelingen.