God sommer fra Vippetangen

 

Byantikvaren ønsker god sommer med  litt historie fra Vippetangen før Akershusstranda ble utviklet til havneformål fra slutten av 1890-tallet.

Navnet Vippetangen kommer fra et såkalt «vippefyr» som ble etablert mange steder i Det Dansk-Norske Dobbeltmonarki på  1600-tallet. Bildet nedenfor viser hvordan et vippefyr så ut. Navnet kommer av at kurven med brennende kullild kunne vippes opp og ned. (Foto:Wiki)

Vippetangen 2

 

Senere ble dette erstattet av mer moderne fyr. Dette fyrtårnet sto ferdig i september 1892 sammen med Kavringen fyr og Stangskjærrabben fyr. Det ble tatt ut av drift i 1905 og linseapparatet ble senere flyttet til et nytt fyr på Bleikøya. Vippetangen fyr ble revet i 1910.

Vippetangen 3

( Foto: Marthinius Skøien / Nasjonalbiblioteket)

Akershusstranda var også en yndet badested. Her en tegning av badende gutter ved badehusene, Studentbadehuset Sjølyst og Det militære badehus i bakgrunnen ses skoleskipet Christiania.

Vippetangen 4

(Foto: Oslo Byarkiv)

Men det mest eksklusive bildet viser Vippens batteri eller det såkalte Ekserserbatteriet på Vippetangen. Dette hadde et motstykke ved Alnaelvens utløp (i dag forsvunnet) og ble sammen med to batterier på Hovedøya anlagt til forsterkning av Akershus festning og innseilingen til byen under Napoleonskrigene (1800-1815). I alt ble det anlagt 100 batterier langs hele kysten for å forsvare landets handelsinteresser. Vippens batteri ble brukt av Forsvaret til øvelser helt frem til Stortinget i 1897 bestemte at området skulle frigis og kommunen kjøpte strandlinjen i 1899. Dette skjedde etter flere tiårs krangel og rettssaker mellom Forsvaret og Havnemyndighetene. Skyting med skarp ammunisjon var også noe byens befolkning mente ikke hørte hjemme inne i en by. Bildet er tatt mellom 1870 og -80 og her ser vi at damskipene er på vei inn i havnetrafikken. Kombinasjonen av segl og damp var vanlig i denne perioden. Gjennom anlegg av vei og jernbane rundt hele Akersneset og utbygging av havnevirksomhet er terrenget i dag sterkt endret, men Fjordbyen med den nye Havnepromenaden er i ferd med å gi byen badelivet langs fjorden tilbake.

 

Vippetangen

(Foto: Oslo Museum)