Godbit-fredag: Akersgata 45

Akersgata 45

Grensen opp mot Akersgata er en av Oslos levende handelsgater, en historie som går flere hundre år tilbake i tid. Da vollene utenfor Akershus ble revet på 1700-tallet og den nye Domkirken på Stortorget ble reist, skjøt byggingen langs Grensen fart, og også handelen. Akersgata 45, på hjørnet mot Grensen, var en av de gamle handelsgårdene fra tidlig 1800-tall som sto lenge, og kunne fortelle om de gamle tider. I 1962 ønsket imidlertid det tradisjonrike firmaet Backe å utvide og Akersgata 45 ble revet. Samme år ble en moderne forretningsgård oppført, der Backe fremdeles holder til. Byantikvaren fotograferte den gamle Backe-gården før rivningen. Heldigvis er en lignende gård bevart litt lenger ned mot Stortorvet, i Grensen 8. Det ble både drevet bondehandel og losji her, og bakgårdsmiljøet er fint tatt vare på og unikt i Oslo. De to gårdene er faktisk til forveksling like. Hvis dere legger veien forbi, sammenlign gjerne med den nye Backegården. Den er også et flott bygg, med høy arkitektonisk kvalitet, og forteller en annen historie, om den nye, moderne etterkrigs-Oslo.