Godbit-fredag: Alnabru stasjon

Alnabru.jpg

I dag er Alna holdeplass en plattform og et venteskur, men en gang var Alnabru en stasjon på Hovedbanen, Norges første jernbanestrekning, åpnet mellom Oslo og Eidsvoll i 1854. Alnabru stasjon ble opprettet i 1902. Først og fremst som skiftestasjon for godstog som kom fra de tilstøtende godsbanene fra Grefsen og Loenga, men stasjonen hadde også persontrafikk. Stasjonsbygningen ble levert og satt opp av Strømmen Trævarefabrikk. Hovedbanens stasjoner var ellers for det meste tegnet av NSBs to første jernbanearkitekter, storhetene Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno. De st bak bl.a. Grorud, Frogner, Kløfta og Dal. Flere av Schirmer og von Hannos stasjonsbygninger er senere revet eller ombygget. På Jessheim brant stasjonsbygningen og man ga Henrik Bull, arkitekten bak jugendperlen Historisk museum, oppdraget. Den nye stasjonen sto ferdig i 1908. I mellomtiden bestilte man altså en ferdigstasjon fra Strømmen Trævarefabrikk til Alnabru. Kan det tyde på at stasjonen ikke hadde høy prioritet?

I forbindelse med utbygging av den nye sentralstasjonen på Oslo S, ble også godsterminalen på Alnabru kraftig utvidet. Sporet ble samtidig lagt om, slik at persontrafikken og godstrafikken ble helt adskilt. Det som i dag er Alna holdeplass ble opprettet langs den nye toglinjen. Syv dager senere, 14.6.1971. ble Alnabru stasjon formelt lagt ned som stasjon på Hovedbanen. Samme dag rykket Byantikvaren ut for å ta bildet over, ettersom stasjonen skulle rives. Vår medarbeider Manfred Rode har stått på perrongen og fotografert stasjonen sett fra sporsiden. Legg merke til NSBs vingehjul over klokken. Over hoveddøren hadde stasjonen enkel jugenddekor. I dag domineres området av uttallige godsspor, godsvogner og store kraner.