Godbit-fredag: Filipstadbananen

Banan

Byantikvaren har selvsagt fotografert Filipstad-bananen! Den var et landemerke på taket av Banan-Matthiessens bananmodneri i Filipstadveien 1B i mange tiår. I dag står den i parken på Henie-Onstad-senteret på Høvikodden, og mange har kanskje også hørt at bananen har inspirert den amerikanske pop-kunstneren Claes Oldenburg. Men visste dere at bananen på taket hadde en trang fødsel?

Allerede til Vi Kan-utstillingen i 1938 tegnet arkitekt Arne Korsmo en stor plastbanen, som etter utstillingen kom opp på Banan-Matthiessens modneri, men denne ble fjernet av tyskerne under krigen. I 1954 søkte Matthiessen om å igjen få oppføre en stor banan som takreklame på bygningen. I søknaden ble den beskrevet som «plastisk banan som males i naturlige farger». Fasaderådet mente imidlertid at bananen ville bli altfor stor og dominerende og sa nei. Banan-Matthiessen omarbeidet  tegningene noe og sendte inn en ny søknad: «Vi tør be herr Bygningssjefen om å fremlegge vårt nye forslag til takreklame for fasaderådet. (…) Forslaget går ut på at reklamefiguren nå er redusert i størrelse og senket noe, slik at målene nu blir: Bananens totale høyde: 3,70 m, avstand fra tak til underkant banan: 1,00 m, total høyde over tak: 7,90 m. Vi gjør oppmerksom på at en tilsvarende reklamebanan var plassert på taket av Bananmodneriet på Filipstad før krigen, men ble i 1940 fjernet av tyskerne. Vedlagte foto av vårt bananmodneri i Bergen viser en tilsvarende reklamebanan ferdigmontert i disse dager, og godkjent av Bygningsrådet i Bergen».

Dessverre ligger ikke fotografiet fra Bergen sammen med saken i Plan- og bygningsetatens arkiv, men denne gangen ble søknaden om banan i Oslo godkjent: «Plan- og fasaderådet finne ikke å ville motsette seg reklamen». Bildene over er tatt av Byantikvaren i 1992, to år før bananmodneriet ble revet. Bananen ble bevart og lå lagret en stund, og i 2005 sto den flombelyst på Oslo Museum på Frogner hovedgård, i forbindelse med museets jubileumsutstilling. I 2006 kom den til Høvikodden. Ikke gå glipp av den plastiske bananen malt i naturlige farger – en saftig bit Oslohistorie.