Vinduer på ville veier

295525A3-C831-44FC-8E0F-089FBBBBA863

Antikvarene Vidar Trædal og Andre Korsaksel på befaring til Vålerenga bevaringsområde. Foto: ByplanOslo

Byantikvaren i samarbeid med Plan- og bygningsetaten har gjort en gjennomgang av vindussituasjonen i bevaringsområdet på Vålerenga, som viser at her har det skjedd mye som ikke er på kulturminnenes premisser. Men det finnes håp – les mer i ByplanOslo her:

Vindusforbedring på Vålerenga – ByplanOslo 2019