Godbit-fredag: Tomtegata 15

Tomtegata 15.jpg

At Byantikvaren tidligere dro ut og fotograferte alle hus som skulle rives, gjør at vi i dag heldigvis har et rikholdig billedarkiv av hus som ikke står lenger. I dette tilfellet eksisterer ikke gaten lenger heller. Tomtegata 15 var en del av det gamle Vaterland, og hadde navn etter de gamle Bordtomene, opplagsplasser for trelast ved Bjørvika, som ble anlagt ca 1750.

Bildet over er tatt i 1969, og Tomtegata 15 er rivningsklar. Saneringen av Vaterland hadde da pågått i ti års tid, og i løpet av denne tiden ble det meste av bebyggelse utslettet, Akerselva ble lukket og trafikkmaskinen anlagt. Mange gamle gater forsvant, ikke bare Tomtegata. Borte ble også Rødfyllgata, Repslagergangen, Sukkerhusgaten, Karl XIIs gate og Persgangen. Byantikvarens bilder er en viktig kilde til en del av byen som er fullstendig endret.