Godbit-fredag – St.Hanshaugen restaurant

IMG_8848

Når våren endelig er her, passer det med et bilde av gamle St.Hanshaugen restaurant. Byens parker har alltid vært viktige for avslapning og rekreasjon. Allerede fra 1840-årene ble det feiret St.Hans på haugen med store bål, og slik fikk den sitt navn. I 1855 ble det bestemt at haugen skulle beplantes og ingjerdes. I 1865 plantet Selskapet for Oslo Byes vel 1275 trær. Restaurantanlegget Hasselbakken ble oppført i 1890 og utvidet i 1896. Det besto av to brune trebrygninger i dragestil, tegnet av arkitekt Holm Munthe. Dessverre brant den ene bygningen ned i 1936, og den andre ble da revet. Istedet ble det åpnet et nytt severingssted oppe på festplassen. Trappene på hver side av den gamle restauranten ligger der fortsatt, dermed er det lett å se for seg hvor bygningen lå. Og St.Hanshaugen er populær som utfartssted som aldri før.
 
Vi kjenner dessverre ikke datering på dette bildet av restauranten, men arkivmaterialet forteller oss at det er blitt gitt til Byantikvaren som gave av arkitekt Nicolai Beer.