Murbyen fra A til Å

7CE5B7CE-7F12-4B3E-9B52-0BD0EE5D7B3F

Fortidsminneforeningen  Oslo og Akershus melder:  Murbyen  (Oslo) har nå fått en helt fantastisk utfyllende Wikipedia-artikkel som dekker det meste av historien fra 1800-tallet og frem til dags dato 😊 Nå er hele historien samlet og tilgjengelig for alle. Hurra! Det ligger et vanvittig arbeid bak denne artikkelen. Gledelig er det også at medlemsbladet vårt, Fremtid for fortiden, er sterkt tilstedeværende i referanselisten.

  Byantikvaren anbefaler artikkelen til alle som interesserer seg for byhistorien!

Murbyen fra A til Å Wikipedia