Engasjement ledig arkeologi

Fig. X kokegrop avdekket i Katsanjeveien 2.

Byantikvaren i Oslo har ledig et engasjement som feltleder på en arkeologisk overvåking på Hovedøya i 2,5 måneder, med muligheter for forlengelse ut i den ordinære feltsesongen. Oppstart av engasjementet er uke 17.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet vil omfatte arkeologisk feltarbeid og etterarbeid/rapportskriving for et anleggsprosjekt på Hovedøya. Etter endt prosjekt er det muligheter for å utvide kontrakten ut i Byantikvarens ordinære feltsesong.
 • Det arkeologiske arbeidet følger anleggsprosjektet med noe lengre dager mandag-onsdag, men 37,5 timer i uken.
 • Feltarkeologen vil også kunne involveres i Byantikvarens skjøtsels- og formidlingsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Hovedfag/mastergrad i arkeologi foretrekkes, men også fullført bachelorgrad kan være aktuelt.
 • Det er krav om at søker har erfaring fra arkeologisk feltarbeid og er godt kjent med de vanligste registreringsmetodene.
 • Kjennskap til Oslo og erfaring fra graving i kulturlag fra middelalder vektlegges.
 • Erfaring med GIS-verktøy og innlegging av registreringsdata i Askeladden er en fordel.
 • For en eventuell utvidelse ut i den ordinære feltsesongen vil det også bli vektlagt at du har førerkort og disponerer egen bil.

Utdanningsretning

 • Utdanningstittel: Arkeolog

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad
 • Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert og effektiv
 • Selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale, men innenfor Oslo kommunes lønnsregulativ.
 • Godt sosialt miljø.
 • Kompetent fagmiljø.

Søknadsfrist

Snarest, søknader vil bli vurdert fortløpende.

Kontaktinfo:

Kortfattet søknad med CV sendes postmottak@bya.oslo.kommune.no

Ved ytterligere spørsmål kan man kontakte:

Arkeologikoordinator Geir Strandberg Sørgård, geir.sorgard@bya.oslo.kommune.no, tlf 95965788