Hjørnene er viktige i Kvadraturen!

EC823838-444C-43B8-8D80-F83FBA742984

Hjørnene er viktige for å skape nytt liv i Kvadraturen! Dette har Byantikvaren formidlet i mange sammenhenger i de senere årene. Her har gårdeieren i Kirkegaten 4 rehabilitert gården og gjenåpnet hjørnet i den såkalte Coop-gården eller NKL-gården (hovedkontoret til Norges Kooperative Landsforening/ Coop 1911-2015, men nå solgt til ny eier). Gården ble bygget i 1832 etter tegninger av den berømte arkitekten C.F. Grosch som blant annet har tegnet det Gamle Universitetet, Brannvakten og basarene i Kirkeristen og Norges Banks første bygning på Bankplassen. Gården ble ombygget til forretningsgård rundt 1900. På Oslo Museums bilde fra 1934 ser man at hjørnet var i bruk. Bildet viser kortesje fra «Oslodagen». Nederst til høyre Link Arkitekters bilde fra før hjørneombyggingen. Hjørnet har vært lukket ihvertfall siden 1970-tallet. Vi gleder oss over at det aktivisert og at det er blitt et hyggelig og upretensiøst serveringssted her. Dette liker vi! Nok en grunn til å ta en tur til Kvadraturen😊