Godbit-fredag!

Granstangen

Markveien 65. Byantikvaren har mange fotografier fra Grünerløkka i arkivet. Ser dere hvor vi er i dag? Da murgårdsbebyggelsen ble oppført, ble en god del trehus fra tiden før det ble murtvang stående igjen. Dette ble ikke revet før i 1980, sammen med noen av de små nabohusene. Det var for å utnytte tomten bedre. I 1982 ble Grünerløkka alders- og sykehjem oppført. Et langstrakt bygg, som samtidig stengte Leirfallsgata, som i dag stopper i Markveien. Tidligere fortsatte den inn langs trehusbrann gavlvegg og ned mot elva. Bildet er tatt i 1978.