Go’bit-torsdag

Granstangen
Torsdag i dag, men ellers vil Byantikvaren på fredager framover vise godbiter fra vårt ikke-digitaliserte fotoarkiv. Vi starter med Granstangen gård på Furuset. Tidligere rykket Byantikvaren ut og fotograferte alle hus som skulle rives. Dermed har vi dokumentasjon av gårdsbygningene på Granstangen, som for lengst er borte. Gården Gran kjenner vi tilbake fra 1577. I 1840 ble gården delt, og bl.a. Granstangen ble skilt ut som eget bruk.

Bildene er tatt etter fraflytting, like før rivning i 1974. Drabantbyen på Furuset skulle oppføres istedet. Selv om Granstangen og også Nordre Gran gård da måtte rives, lever gårdsnavnene videre i veinavn og navn på borettslag.