Oslo Hospital i endring

d492e87b-0d30-47ca-aaa1-85e309338fd9

Oslo Hospital – historie og endring
Velkommen til seminar lørdag 2. februar kl.12-16 i Oslo Hospital. Byantikvaren i Oslo, foreningen Middelalder-Oslo og Gamlebyen historielag arrangerer et seminar med faglige innlegg som belyser historien om fransiskanerklosteret anlagt på 1290-tallet, omgjøringen av klosteret til hospital i 1538 og hospitalets og kirkens historie fram til i dag. Bakgrunnen for seminaret er planene om endring av bruken og nybygg på området.
Innlegg av Øystein Ekroll, Vidar Trædal, Kirsti Gulowsen og Ola Marstein. Omvisning på området med presentasjon av arkeologiske undersøkelser og georadarfunn i grunnen v/NIKU.

Oslo Hospital invitasjon 14.1.2019