Ormsund leir fredet

Ormsund leir/ Bekkelagstunet/ Truppenlager Bekkelaget – Oslos eneste gjenværende tyskerleir av opprinnelig 58 leire er nå fredet av Riksantikvaren. Tyskerne bygget 1350 bygg i Oslo under krigen og bare rundt 50 bygg er tilbake. Dette er minnet om en viktig epoke i Norges historie og et spor etter diktaturet. Leiren ble bygget av sovjetiske og norske krigsfanger. Byantikvaren som har forberedt saken er meget fornøyd med at den er vel i havn etter flere års arbeid!😊

8351B675-A2DB-4BF5-A383-154A1D78D195