Oslo-Aker: Skolehistorie

IMG_3653

Etter å  ha sett på Akers skolebyggeri i mellomkrigstiden i forrige uke, må vi også ta for oss forholdene i Oslo på samme tid. Vi husker at Georg Greve var særdeles aktiv som kommunearkitekt i Aker og tegnet en hel rekke funkisskoler. Det interessante er at Oslos byarkitekter ikke gikk i samme grad gikk i retning av det modrene, og holdt på eldre stiluttrykk mye lenger enn Greve. Balthazar Lange var byarkitekt i Oslo 1898-1920 og Harald Aars fra 1920-1940. Lange tegnet bl.a. Ila skole (øverst, 1916) og Rosenof, begge i monumental, nybarokk stil. Harald Aars tegnet bl.a. Fagerborg (1916), Hersleb (nederst, 1922) og Sagene (1926), også disse med tårn, spir og et historiserende fasadeuttrykk. Funkisskolene kom sent til Oslo. Framhaldsskolen for piker i Osterhaus’ gate 22 fikk et nybygg i funkisstil i 1939, tegnet av ukjent arkitekt. Likeså fikk Ruseløkka skole (midten, venstre) et moderne tilbygg samme år, bl.a. med svømmebasseng. Tegningene er signert Byarkitektens kontor, men skal vi gjette at det var en av Aars’ medarbeidere som hadde hovedansvaret denne gangen? Det flotteste rendyrkede, nye skolebygget i funksjonlistisk stil i Oslo kom helt på tampen av perioden – i 1940 sto Oslo handelsgym (midten, høyre) ferdig, tegnet av stjernarkitektene Blakstad & Munthe-Kaas. Byen fikk imidlertid ingen glede av bygget før i 1946, under krigen var det i bruk av tyskerne. Så kom kommunesammenslåingen i 1948, og snart var det andre stiluttrykk som gjaldt. (Foto: Ila og Hersleb: Wilse, Oslo Museum. Ruseløkka og Handelsgym: ukjent, Oslo Museum).