Oslo-Aker: Skolestart

IMG_3543

Til uka begynner skolen igjen og det er på sin plass å se litt på skolehistorien i Oslo og Aker. Vi har tidligere skrevet om de små skolehusene i tre i Aker, bl.a. på Rommen. Disse sto i sterk kontrast til de store murskolene i Oslo, som Tøyen, Uranienborg og Sagene. I tiden fra 1900 og fra til sammenslåingen i 1948 ble det virkelig satset på skole i begge kommunene. Akers to kommunearkitekter Harald Bødtker (1899-1923) og Georg Greve (1923-1947) sto bak en rekke nye skolebygg. Førstnevnte tegnet bl.a. Bekkelaget (øverst). Nybygget sto ferdig i 1904 og er et eksempel på Bødtkers typeskole. Nokså tilsvarende bygg finner vi f.eks. på Høybråten og Teisen (det tidligere gymnaset). Da Greve overtok som kommunearkitekt var det funkis som gjaldt og Greves produksjon var stor. Han fikk nok god hjelp av sine assistenter. På bildet ser vi Huseby skoles nybygg, som sto ferdig i 1935. Begge disse nye, store skolene erstattet første generasjons skolebygg på stedet – trehusene, i en eller to etasjer, som var blitt for små. På Bekkelaget var det store barnekull, og snart kom ennå et nybygg til, denne gang i funkisstil, selvsagt tegnet av Georg Greve, 1937.

(Foto: Esther Langberg, Oslo Museum og Leif Ørnelund, Oslo Museum)