Fredning av Lallakroken 6 i dag

A1CFD3E5-7D07-4041-A10C-D6B37B8387DDEn super dag på jobben! Så ble Lallakroken 6 – Lalla og Carsten Carlsens hjem – fredet av Riksantikvaren 😊Dette er et helt unikt kunstnerhjem og i realiteten Norges revy- og cabaretmuseum og fredningen danner «kronen» på barnebarnet Vibeke Sæther og hennes mann Gunnars livsverk for å bevare dette. Tusen takk til vertskapet og Riksantikvaren for et flott og veldig hyggelig fredningsarrangement! Og til alle de gode hjelperne! Byantikvaren som har forberedt saken for Riksantikvaren er meget fornøyd med fredningsvedtaket! Les Riksantikvarens pressemelding her:

Fredning av Lallakroken 6