Fire viktige kulturanlegg i Oslo fredet

0D08219D-EE2A-4DB5-A8C8-DFDF3A0CC76F

Foto: Janne Wilberg

I går ble 13 av Kulturdepartementets viktigste eiendommer fredet av Riksantikvaren. Dette er avslutningen på arbeidet med Landsverneplan for Kultursektoren laget i samarbeide med Riksantikvaren, sektoren og NIKU. Fredningen omfatter viktige anlegg som Erkebispegården i Trondheim og NRK Sápmi i Karasjok. I Oslo ble NRK Radiohuset med Store studio, kunstnerboligen Grotten i Slottsparken, Gamle Norges Bank/ Arkitekturmuseet på Bankplassen og skulpturene av Bjørnson og Ibsen på sokler utenfor Nationaltheatret fredet. Takk til Riksantikvaren og NRK for en flott festforestilling og fredningsmarkering i Store Studio der både kultur- og miljøvernministeren kastet glans over arrangementet!
Les mer her:

Fredning av Kulturdepartementets anlegg 25.5.2018