Stovnertårnet – det gamle Aker – skolegang på 1800-tallet

gamle rommen skole 1896__1500623198456__w800

Rommen skole 1896

 

Fra omgangsskole til fastskole

På Stovner var det fortsatt omgangsskole på 1800-tallet, og barna fra gårdene Romsås, Rommen, Bånkall, Tokerud og Fossum ble samlet til felles undervisning. Stua på Nerfossum skal ha blitt brukt som skolestue. Omgangsskolesystemet fungerte dårlig. Barna var mye borte og lærernes kunnskaper dårlige. Flere lærte verken å telle eller lese. Bønder med nok penger sendte sine barn på private skoler, eller hadde egne huslærere. Den offentlige omgangsskolen var i stor grad benyttet av husmannsbarna og barn fra mindre gårder.

1860 kom en ny lov som skulle bedre forholdene. Det skulle bygges skole der hvor det var minst 30 barn, og loven påla 12 uker med undervisning. I Groruddalen bygget kommunen skoler på Rommen, Furuset og Ulven. Rommen skole åpnet 1. mai 1861, og 58 barn ble delt inn i to klasser. De første årene var resultatene beskrevet som «bedrøvelig». «Bolette Bondkald er den eneste som skriver pent og riktig. Albertine Iledalen skriver godt, men er ikke kommet lenger enn til å skrive bokstaver.» På Furuset var det 56 elever, og her var resultatene bedre. Læreren var flink og flere kunne skrive feilfritt.

Fagene var nå blitt flere og det ble undervist i lesing, skriving, regning, religion, sang samt utvalgte stykker med tema historie, geografi og naturkunnskap. Fysisk avstraffelse var lovlig, og straffemetodene varierte fra slag med lærreim til å måtte stå i timen. Barna gikk på skole to dager i uka. I 1889 kom en ny lov om folkeskoler som la grunnlag for den skolen vi har i dag.

Gamle Rommen var en av en av byens eldste skoler og var i drift til 1911. Aker kommune bygde om lag femten fastskoleanlegg rundt 1860 som følge av fastskoleloven. Bare noen få av anleggene står i dag. Rommiskolen er den eneste med alle hus på plass, og den som er best bevart. Læreren bodde med sin familie i deler av første etasje, mens det var innredet en liten lærerinneleilighet i andre etasje. Det hørte 15 mål jordvei til Rommiskolen, og jordbruket utgjorde en viktig del av lærerfamiliens husholdning. Skolehuset er utformet i sveitserstil med store takutstikk og høye vinduer, blant annet for å gi godt leselys til skolestua. Etter at Grorud skole sto ferdig i 1900 var det meningen at skolen på Rommen skulle avvikles. Det skjedde ikke; den ble holdt i drift til 1911, godt støttet av gårdbrukerne i nabolaget. I skoleprotokollen, som er bevart i Byarkivet, finner vi navnet til Trygve Lie.