Oslo-Aker-jubileum: Marienlyst

Marienlyst 1938 Harstad OM

Søndag 22.4 går vårens store byvandring av stabelen. I regi av Oslo Museum – Kjenn din by, går museet, Byarkivet, Byantikvaren og Fortidsminneforeningen langs den gamle 1948-grensen i ca tre timer. Et av stoppene på ruten er Marienlyst, der moderne lamellblokker i funksjonalistisk stil ble oppført 1934-36. Området, som lå i Vestre Aker kommune, ble et av landets tettest befolkede, blokkene hadde til sammen 530 leiligheter. Omtrent samtidig oppførte Oslo kommune funkisbebyggelse på den andre siden av Kirkeveien, langs Fagerborggata. Den nye tid var kommet til begge kommunene. Møt opp på byvandring 22.4, ved Sagene kirke kl.13.00. Mer info her: https://www.oslomuseum.no/aktivitet/kjenn-din-by-oslo-aker-sant/
(Foto: Harstad/Oslo Museum)